Η βασίλισσα, 2008. Ακριλικό σε μουσαμά. Ιδιωτική συλλογή.  
 
  κλείσιμο